Retourneren


Informatie over retourneren en Herroepingsrecht  
Controle na ontvangst!
 1. Controleer meteen na ontvangst van uw zending of deze compleet, correct en onbeschadigd is.
 2. Meldt eventuele afwijkingen, gebreken of verkeerd ontvangen direct aan ons via e-mail of telefoon.
Stuur bij een beschadigd artikel altijd het factuurnummer en een foto van het probleem via e-mail naar:  klantenservice@brillencentrale.com
Klik HIER voor onze overige contactgegevens.
retourneren, ruilen of herroepen?
Ja, dit kan tegen bepaalde voorwaarden.
 1. Het artikel moet onbeschadigd zijn, en de verpakking moet voor zover mogelijk ook in een goede staat zijn.
 2. Het artikel moet ongebruikt zijn, schoon en geen gebruiksporen bevatten.
 3. Het artikel dient niet te zijn uitgesloten van retournering, zie hiervoor de voorwaarden van uitsluiting verderop deze pagina
 4. Retourzendingen dienen binnen de afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen na ontvangst artikelen aan ons te worden geretourneerd.


Voorwaarden retourneren
 • De verzendkosten voor de retourzendingen zijn voor kosten van de koper en worden niet door ons terugbetaald.
 • Heeft u binnen NL gekozen voor gratis Brievenbus of DHL Servicepoint verzending dan worden de door u betaalde handlingkosten terugbetaald bij volledige retournering.
 • Stuurt u een deel van de bestelling terug en u behoudt 1 of meerdere artikelen, dan worden allen de geretourneerde artikelen gecrediteerd en de handlingkosten niet.
 • Omdat u standaard kunt kiezen voor gratis verzending van uw aankoop order binnen NL en u heeft zelf gekozen voor een Niet gratis verzending zoals o.a. verzekerd of andere verzendmethode met een toeslag dan worden de gemaakte verzendkosten niet terugbetaald.
 • Buiten NL is er nooit geen sprake van gratis verzenden, en worden de extra in rekening gebrachte verzendkosten wel terug betaald.
 • Stuurt u een product terug en het product raakt kwijt of beschadigd, volgt er géén of slechts een deel-retourbetaling.
 • Daarom is het verstandig om voor producten met grote waarde te vragen naar een 'bericht van ontvangst' als u iets terugstuurt.
 • Vraag daarom op het postagentschap of servicepunt altijd om een traceercode en bewaar deze goed.

Tip !
Past uw post door de brievenbus, kies dan voor het "brievenbuspakje" van PostNL, deze is te volgen met een tracktracecode en heeft een lager verzendtarief.
Het is handig om dit bewijs te hebben, want hiermee kunt u aantonen dat u het product heeft verzonden, en dat het is bezorgd.
U heeft anders namelijk geen enkel bewijs van retourzending indien u uw goederen als standaard brievenbuspost retourneerd !

Wat zijn de voorwaarden om mijn artikel te retourneren?
De particuliere afnemer (klant) heeft gedurende 14 kalenderdagen (afkoelingsperiode) het recht om de bestelling ongedaan te maken. Deze termijn vangt aan op de dag dat de afnemer zijn bestelling ontvangt. De bedenktermijn geldt niet voor zakelijke* afnemers (*afnemers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf). De particuliere afnemer kan van dit recht gebruik maken door binnen 14 kalenderdagen na ontvangst het product retour te sturen, zie onderstaande samenvatting voor retourzendingen.

De particuliere afnemer kan alleen gebruik maken van de bedenktermijn indien de goederen compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden. Het recht om de bestelling ongedaan te maken vervalt indien hier niet aan is voldaan.
De afnemer is geen kosten verschuldigd voor het inroepen van de bedenktermijn, behalve de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen. Eventueel door de afnemer voor de bestelling betaalde bedragen worden binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Na retourontvangst en controle van de retourgoederen gebruikt de ondernemer hetzelfde betaalmiddel voor terugbetaling dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met BrillenCentrale Klantenservice middels e-mail (klantenservice@brillencentrale.com) of middels het contactformulier.


Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de artikelen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Een retourzending brengt kosten met zich mee afhankelijk van de door u gekozen verzender en verzendwijze.
Kies altijd een verzendwijze waarbij u een tracktracecode (verzendbewijs) van de vervoerder ontvangt.

Postadres:
BrillenCentrale Groningen | VoordeelOptiek
Hoofdstraat 261 - 3
NL-9828 PC  Oostwold

050 2304 137   062 1854 892
E-mailadres: klantenservice@brillencentrale.com

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Artikelen die u niet kunt retourneren en zijn uitgesloten van herroeping zijn;
 1. Voor u bestelde en al dan niet op maat geslepen brillenglazen;
 2. cadeaubonnen;
 3. 3M, OPTX en andere dioptrie sterkte en prisma (plak)folieën;
 4. artikelen die op verzoek van de klant zijn gemaakt of aangepast;
 5. contactlensvloeistoffen, contactlenzen, oogdruppels, dispensers e.d. waarvan de verpakking of seal is geopend of verwijderd;
 6. op maat gemaakte zonneclips;
 7. lak, verf, kleurvloeistoffen en kleurstiften;
 8. neuspads, neusbruggen, schroefjes en oortips;
 9. alle Alpine oordopjes/ gehoorbeschermers;
 10. oogmaskers, ooglapjes en dispensers;
 11. artikelen die duidelijke gebruikssporen en/of beschadigingen vertonen.
Deze uitgesloten artikelen vallen natuurlijk wel onder de geldende garantietermijn voor het artikel, retourzending voor garantie aanspraak is natuurlijk wel mogelijk.


Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet langer dan 2 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan [naam en, indien van toepassing, het adres van de persoon die door u gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen] terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Samengevat kunt u onbeschadigde artikelen retourneren als;
  • U het artikel retourneert binnen de zichttermijn van 14 kalenderdagen. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van uw bestelling,
  • Het artikel in de originele staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking is. De seal van een artikel mag bijvoorbeeld niet verbroken zijn,
  • Het geen artikelen betreft welke zijn uitgesloten voor retournering, dit wordt specifiek op de site bij het artikel en op deze pagina weergegeven,
  • Indien er sprake was van gratis* (bonus) artikelen bij uw bestelling dienen ook deze gelijktijdig mee te worden geretourneerd,
  • U een kopie van de electronische factuur (orderbevestiging) en het volledig ingevulde retourformulier meestuurt in de verpakking.

Indien het gratis bonusartikel niet met de retourartikelen wordt geretourneerd wordt deze omgezet als normale bestelling tegen de geldende online verkoopprijs en bijbehorende handlingkosten, tenzij het een deelretour betrof en het orderbedrag van de artikelen die u heeft behouden nog steeds boven het factuurbedrag uitkomt om in aanmerking te blijven komen voor het gratis artikel.

Kan ik een artikel retour sturen als deze niet aan de voorwaarden voldoet?
 • U kunt een artikel niet terugsturen voor retourbetaling als deze niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, of indien het een artikel betreft vermeldt in bovenstaand artikelengroep welke u niet kunt retourneren.
 • Houdt u er rekening mee dat de betalingsverplichting van de bestelling blijft bestaan.

Krijg ik automatisch mijn geld terug als ik mijn artikel retourneer?
 • Zodra wij uw bestelling hebben ontvangen op ons retouradres, wordt het door u betaalde bedrag teruggestort, mits de artikelen voldoen aan de eerder vermelde voorwaarden.

Wij zullen binnen 14 kalenderdagen na volledige afhandeling van de retourzending u het openstaande bedrag crediteren.
Indien u heeft gekozen voor een andere levering bij de totstandkoming van de aankoop dan de standaard door VoordeelOptiek aangeboden levering wordt alleen het standaard leveringstarief vergoedt.
Retourzendingen zijn altijd voor kosten van de koper en worden NIET vergoedt.
Als u de order op rekening heeft ontvangen (bijvoorbeeld via BILLINK achteraf betalen) en nog niet heeft betaald, dan komt de betalingsverplichting voor de retourartikelen alleen na ontvangst van de door ons goedgekeurde retourzending automatisch te vervallen.

Hoe kom ik aan een retourformulier?
 • Deze kunt u downloaden vanaf onze site. Klik hier voor meer info of op het blauwe Downloads-tabblad voor het retourformulier.
Hoe kom ik aan een uitdraai/ kopieafdruk van een factuur van mijn bestelling?
 • Gelijktijdig met uw bestelling heeft u van ons per E-Mail een electronische factuur ontvangen.
 • Door deze alsnog te printen heeft u een uitdraai van de factuur.