✓ Garantie


Op de meeste producten geldt 1 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en/of fabricagefouten

Tenzij specifiek anders aangegeven bij het product is er een beperkte garantie van drie maand op: plakprisma's, plakneuspads, brilonderdelen, lak, verf, brilkoordrubbers, ritssluitingen, vloeistoffen, contactlenzen, contactlens-onderhoudmiddelen, brilkoorden, kant en klaar leesbrillen, briletui's, brillenkokers
Wilt u aanspraak maken op garantie, dan dient u het betreffende artikel voldoende gefrankeerd en vergezeld van de aankoopbon naar ons te verzenden. Onvoldoende, niet of onder rembours ingezonden producten worden door ons niet geaccepteerd.
Na ontvangst van het product zullen we uw garantieaanvraag beoordelen en alleen indien het fabricagefouten betreft wordt er garantie gegeven.
Voordeeloptiek is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van artikelen tijdens retourzending.
Zie ook onze algemene leveringsvoorwaardenGarantie op uw nieuwe bril-  en/of brillenglazen.

Wanneer u uw bril met receptglazen koopt via BrillenCentrale Groningen, VoordeelOptiek Oostwold, of via onze andere site's Brilreparaties Nederland of Inslijpcentrale Groningen, dan heeft u uiteraard recht op garantie op uw nieuwe bril (montuur + receptglazen)
Standaard heeft u een kwaliteitsgarantie* van 1 jaar vanaf de aankoopdatum.
U ontvangt onze garantiekaart (zie afbeelding) met daarin onze garantie en servicevoorwaarden gelijktijdig bij ontvangst van uw order.

Bewaar deze garantiekaart bij uw aankoopbewijs.
*Beschadigingen die zijn ontstaan door een onzorgvuldig gebruik, verkeerd schoonmaken, ongelukjes en glasbreuk van minerale brillenglazen vallen buiten de garantie.
Gewenningsgarantie multifocale brillenglazen.
Op door ons geleverde nieuwe multifocale brillenglazen geven wij een gewenningsgarantie van 90 dagen, deze periode start op de dag van ontvangst gereedgemaakt product bij de opdrachtgever.
Breukrisico- inslijpen van brillenglazen en brilmonturen
Breuk- en beschadigingsrisico bij inslijp-, montage- en overige bewerkingen van materiaal anders dan organisch, zijn voor de consument/ opdrachtgever.
Inslijpen van "gebruikte glazen" of in "gebruikte monturen" is geheel op risico consument/ opdrachtgever.Garantie op een door ons uitgevoerde reparatie:
Standaard wordt er drie maand garantie op een door ons verrichte reparatie gegeven.
Uitgezonderd hierop zijn las/ lijm werkzaamheden aan kunststof monturen, en op aangebrachte acryl kleurcoatingen.
Schade aan goederen die ter reparatie en/of andere behandeling worden aangeboden en die gezien hun leeftijd een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen komen voor risico van de consument/ opdrachtgever.
Indien een in kleur gelakt montuur of object ter reparatie of lassen wordt aangeboden zal de laklaag op de lasplek kunnen verbranden.
Anders dan bij transparante kleurcoatingen zijn dekkende RAL kleuren redelijk goed te herstellen. maar een reparatie zal zichtbaar kunnen blijven.
Voor het uiteindelijke esthetisch resultaat zijn wij niet aansprakelijk te stellen.