Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van BrillenCentrale Groningen ("BCG"). BCG is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website (de "Website").

BCG wijst u erop dat het privacybeleid van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. BCG adviseert u daarom om geregeld te controleren of het privacybeleid is gewijzigd.

  • Privacybeleid pagina afdrukken? Klik op de blauwe Print knop.
  • Bekijkt u deze pagina op uw mobiel? Draai deze dan naar landscape modus.

Persoonsgegevens

BCG verwerkt de persoonsgegevens die zij via de Website van u ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op contact- en aanvraagformulieren op de Website. U kunt via de Website onder meer uw naam, woonplaats- of vestigingsplaats, telefoonnummer en e-mailadres aan BCG verstrekken.

Doeleinden en verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door BCG enkel gebruikt om door u gestelde vragen te beantwoorden en om u op aanvraag te informeren over de huidige en toekomstige activiteiten en acties van BCG.

BCG zal de door u verstrekte persoonsgegevens nooit aan aan derden verstrekken, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging en bewaartermijn

De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. BCG bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens zonder verder belang in beginsel niet langer dan twee jaar.

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die BCG over u verzamelt. Ook kunt u BCG verzoeken deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek sturen aan: BrillenCentrale Groningen, Hoofdstraat 261 -3, 9828PC Oostwold.